THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG

- Người chơi sẽ tham gia chương trình với cơ cấu tính điểm như sau:

STT

Tình huống

Điểm

1

Đăng ký thành công

30 điểm

5

Mỗi câu trả lời đúng

10 điểm/câu

6

Trả lời sai câu hỏi

0 điểm/câu

7

Tái đăng ký gói trong ngày

0 điểm

8

Gia hạn thành công gói cước (Theo hình thức trừ cước bậc thang)

 

-          Mức 2 (mức trừ cước: 2.000 đồng/ ngày)

30 điểm/ngày

-          Mức 3 (mức trừ cước: 1.000 đồng/ ngày)

10 điểm/ngày

- Dịch vụ dựa trên nguyên tắc tích điểm để xác định người chơi trúng giải.

- Sau khi kết thúc phiên mỗi tháng sẽ tổng kết số điểm của người chơi vào 09h sáng ngày thứ 2 tháng kế tiếp.

- Người chiến thắng là người có số điểm cao nhất trong phiên chơi đó

- Khi có nhiều người có cùng số điểm cao nhất sẽ xét đến thời gian đạt mốc điểm đó. Ai là người đạt mốc điểm sớm nhất sẽ nhận giải.