HƯỚNG DẪN CHƠI

1.  Đăng ký dịch vụ

Bạn có thể đăng ký dịch vụ theo một trong các cách sau:

* Qua kênh SMS: Soạn DK  gửi  1584.

* Qua kênh web/wapsite: tham khảo dịch vụ tại website: http://nhatientri.vinaphone.com.vn

2.  Hủy dịch vụ

Trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục tham gia chương trình và không muốn nhận được câu hỏi từ hệ thống:

* Soạn HUY  gửi  1584. Tham khảo dịch vụ tại website: http://nhatientri.vinaphone.com.vn

3.  Trả lời câu hỏi:

- Nếu trừ cước thành công khách hàng sẽ nhận được câu hỏi đầu ngày của dịch vụ

- Câu hỏi sẽ có chủ đề là các sự kiện nóng bỏng thời sự và có từ 2 đến 4 đáp án được đưa ra

- Mỗi ngày sẽ có tối đa 10 câu hỏi được trả về máy cho khách hàng.

- Số lượng câu hỏi trả cho khách hàng được quy định như sau:

STT

Trừ cước gia hạn thành công theo mức bậc thang

Số câu hỏi được trả

1

Trừ cước thành công

3 câu hỏi

2

Trừ cước không thành công

Không trả câu hỏi

3

Trừ cước thành công trả lời thêm

7 câu hỏi

- Ngoài các câu hỏi được gửi cho khách hàng khi trừ cước duy trì theo các mức bậc thang như trên thì khách hàng có thể mua thêm câu hỏi và sẽ bị trừ phí 1.000 VND/câu hỏi

- Người chơi sẽ tiến hành soạn tin nhắn với cú pháp có nội dung:

* 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 gửi 1584 (với 1584 là đầu số dịch vụ)

- Thời gian gửi câu hỏi và trả lời câu hỏi trong ngày: Từ 8h00 đến 23:59:59

- Nguyên tắc gửi câu hỏi: Sau khi hệ thống gửi câu hỏi, nếu khách hàng trả lời, hệ thống mới gửi câu hỏi tiếp theo.

- Đáp án các câu hỏi và số điểm người chơi dành được trong ngày sẽ được thông báo vào 9h sáng ngày hôm sau.

 * Lưu ý: Khách hàng hủy dịch vụ sẽ không được bảo lưu số điểm