DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

Tuần  Điểm Số thuê bao Họ và tên Địa chỉ  Giải thưởng
hiện vật 
 Thuế TNCN  Email/ ĐC nhận hồ sơ
29/12/2014 - 04/01/2015 610 84946183441 Nguyễn Trung Nguyên Dĩ An, Bình Dương  iPhone 6 16GB     
22/12/2014 - 28/12/2014 630 84919939256 Phan Văn Lợi Thuận An, Bình Dương  iPhone 6 16GB     
15/12/2014 - 21/12/2014 590 841242541509 Nguyễn Thị Tuyết Mai Quận 10, TP.HCM  iPhone 6 16GB     
07/12/2014 - 14/12/2014 610 84946183427 Nguyễn Trung Nguyên Quận 12, TPHCM  iPhone 6 16GB     
01/12/2014 - 07/12/2014 530 84946080913 Phan Văn Lợi Thuận An, Bình Dương  iPhone 6 16GB     
24/11/2014 - 30/11/2014 590 84946183685 Nguyễn Trung Nguyên Quận 12, TPHCM  iPhone 6 16GB     
17/11/2014 - 23/11/2014 610 841242540268 Phan Thanh Bình Thuận An, Bình Dương  iPhone 6 16GB     
10/11/2014 - 16/11/2014 530 841242694894 Phan Văn Lợi Thuận An, Bình Dương  iPhone 6 16GB